תאור הפרויקט

פרויקט חג מיוחד לקראת פסח במסגרתו עוצבה גלויה דו-צדדית.

הגלויות צורפו למתנות פסח שחולקו על ידי אתר FOODPAGE ו-STYLEPAGE.

לקוח FOODPAGE, STYLEPAGE תאריך אפריל 2014